नियम आणि अटी1. ही सेवा दिनविशेष संस्थेने विकसित केली आहे. ही सेवा वापरताना आपण कायदेशीर अटी व शर्ती मान्य करता. उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती सहमत नसल्यास, कृपया वेबसाइटवर प्रवेश करू नये.
2. दिनविशेष पूर्णतः मोफत सेवा आहे, आम्ही कोणत्याही फी साठी आपल्याल्या संपर्क करत नाही, जर आपण कोणालाही फी देत असल्यास त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही.
3. मी स्वतः दिनविशेषच्या अटी मान्य करून सदस्यत्व घेत आहे. माझ्या वैयक्तिक मोबाईल नंबरवर आणि व्हाट्सअँपवर मेसेज करण्यास कोणतीही हरकत नाही.
4. तुम्ही तुमची माहिती आपणहून देत आहात आम्ही ती आमच्याकडे जमा करतो. एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटेल अशी माहिती ज्यामध्ये नाव, पत्ता, ईमेल आयडी आम्ही जमा करतो.
5. सेवा पूर्णपणे मोफत असल्यामुळे दैनंदिन खर्चासाठी जाहिरात करणे अनिवार्य आहे, तेव्हा तुम्हाला या जाहिराती संबंधात कोणतीही तक्रार नसेल. या जाहिराती तृतीय पक्षाच्या सेवांच्या असतील, तर या जाहिरातीच्या खरेपणाबाबत दिनविशेष  कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.
6. दिनविशेष वर काही वेळेस अन्य संकेतस्थळांची लिंक दिली जाते. या संकेतस्थळांचे व्यक्तिगत खासगीपण जपण्याचे धोरण आमच्या धोरणापेक्षा कदाचित वेगळे असू शकेल.
7. निराकरणाची पध्दत : तुम्ही पुरविलेल्या माहितीच्या वापराची प्रक्रिया अथवा या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास याविषयीची तक्रार तातडीने आमच्याकडे करावी.
8. आमच्या कोणत्याही अटी मध्ये बदल अथवा सुधारनेसाठी, आमच्या विवेकबुद्धीनुसार हक्क आमच्याकडे राखून ठेवतो. अटी सुधारणेनंतर सेवा चालू ठेवल्यास सुधारित अटी मान्य आहेत असे गृहीत धरले जाईल.